Stichting Redt kleine Fady

De stichting heeft ten doel:

De betaling van reguliere  – danwel alternatieve behandelingen van Fady,zowel binnen als buiten Nederland , welke niet worden vergoed door enige zorgverzekeraar of andere instantie.

Onder boven genoemde kosten wordt mede de reis- en verblijfkosten van Fady ,zijn vader , zijn moeder en zijn zusje zowel binnen als buiten Nederland ,de medicatie en overige genoemde kosten welke gerelateerd zijn aan de voor genoemde behandelingen, een en ander in de ruimste zin van het woord.

Het (financieel)steunen van patienten met een neuroblastoom , ten einde hen in staat te stellen reguliere – danwel alternatieve behandelingen te bekostigen.

Het verrichten van alle verdere handelingen , die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn , alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het werven van fondsen en donateurs , organiseren van evenementen en het ondernemen van ander activiteiten gericht op het bereiken van haar doelstelling , en overige wettelijke middelen.

De stichting heeft geen winst oogmerk , (overtollige) baten zullen worden aangewend ter verwezenlijking van de doelstelling.

 

 

 

 

Donaties

Steun Stichting Redt kleine Fady stort uw donatie op rekeningnummer NL40 INGB 0006 8327 56 t.n.v. Stichting Redt kleine Fady.

Voor donaties vanuit het buitenland maak gebruik van het BIC nr. INGBNL2A NL40 INGB 0006 8327 56 t.n.v. Stichting Redt kleine Fady .ING Amsterdam

Binnengekomen donaties

Aantal bezoekers

Pagina views

Pagina views|Hits |Unieke bezoekers

  • Laatste 24 uur: 0
  • Laatste 7 dagen: 0
  • Laatste 30 dagen: 0
  • Nu online: 0
Translate »